MINIACCELATOR.COM PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā stāšanās datums: 20.10.2022.

Laipni lūdzam miniAccelerator.com!
miniAccelerator.com pārvalda SIA "miniAccelerator", reģistrācijas numurs 40003952642 un adrese21-34 General Radziņa Krastmala, Rīga, Latvija, LV1050 (turpmāk: " miniAccelerator", " Uzņēmums ", " mēs "). Un mēs piedāvājam tālmācības pakalpojumus (turpmāk tekstā - "Pakalpojums") šajā tīmekļa vietnē.
Politika regulē jūsu https://www.miniaccelerator.com ( Tīmekļa vietnes ") Pakalpojumu apmeklējumu un izmantošanu un izskaidro, kā mēs apkopojam, aizsargājam un izpaužam informāciju, kas rodas, jums izmantojot mūsu Pakalpojumu.
Mēs izmantojam Jūsu datus, lai nodrošinātu un uzlabotu Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, Jūs piekrītat informācijas vākšanai un izmantošanai saskaņā ar šo politiku. Ja vien šajā Konfidencialitātes politikā nav noteikts citādi, šajā konfidencialitātes politikā izmantotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā mūsu noteikumos un nosacījumos.
Mūsu noteikumi un nosacījumi (" Noteikumi ") regulē visu mūsu Pakalpojuma izmantošanu un kopā ar Privātuma politiku veido jūsu vienošanos ar mums (" Līgums").

1. Definīcijas

PAKALPOJUMS
nozīmē miniAccelerator pārvaldītās tīmekļa vietnes saturu un tajā ietvertās piedāvātās miniAccelerator vai attālinātās apmācības programmas.
PERSONAS DATI
ir dati par dzīvu personu, kuru var identificēt pēc šiem datiem (vai no šīs un citas informācijas, kas mums ir vai var nonākt mūsu rīcībā).
LIETOŠANAS DATI
ir dati, kas tiek automātiski apkopoti, izmantojot Pakalpojumu vai no paša Pakalpojuma infrastruktūras (piemēram, lapas apmeklējuma ilgums).
MAZIE FAILI
ir mazi faili, kas tiek saglabātijūsu ierīcē (datorā vai mobilajā ierīcē).
DATU PĀRZINIS
ir fiziska vai juridiska persona, kura (viena pati vai kopīgi vai kopā ar citām personām) nosaka personas datu apstrādes nolūkus un veidu, kādā tie tiek apstrādāti. Šīs Privātuma politikas nolūkos mēs esam jūsu datu pārzinis.
DATU APSTRĀDĀTĀJI (VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI)
ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā datus Datu pārziņa vārdā. Mēs varam izmantot dažādu Pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai efektīvāk apstrādātu jūsu datus.
DATU SUBJEKTS
ir jebkura dzīva, fiziska persona, kurai ir Personas dati.
LIETOTĀJS
ir fiziska persona, kas izmanto mūsu Pakalpojumu. Lietotājs atbilst DataSubject.

2.Informācijas apkopošana un izmantošana

Mēs apkopojam dažāda veida informāciju dažādiem mērķiem, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu.

3.Savākto datu veidi

Personas dati

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam lūgt Jūs sniegt mums noteiktu personu identificējošu informāciju, ko var izmantot, lai sazinātos ar Jums vai identificētu Jūs (" Personiskā informācija "). Personu identificējoša informācija var ietvert, bet neaprobežojas ar:

a) E-pasta adrese

b) Vārds un uzvārds

c) Tālruņa numurs

(d) Sīkdatnes un lietošanas dati

Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums, izmantojot biļetenus, mārketinga vai reklāmas materiālus un citu informāciju, kas varētu jūs interesēt. Jūs varat atteikties no jebkādu mutisku šo paziņojumu saņemšanas no mums, sekojot abonementa anulēšanas saitei vai nosūtot e-pasta ziņojumu mikus@miniaccelerator.com

Lietojuma dati

Mēs varam arī apkopot informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat mūsu Pakalpojumu vai piekļūstat Pakalpojumam, izmantojot datoru, planšetdatoru vai mobilo ierīci (" Lietojuma dati ").

Šie lietojuma dati var ietvert tādu informāciju kā jūsu datora interneta protokola adrese (piemēram, IP adrese), pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas versija, apmeklētās mūsu Pakalpojuma lapas, apmeklējuma laiks un datums, šajās lapās pavadītais laiks, unikālie ierīces identifikatori un citi diagnostikas dati.

Kad piekļūstat Pakalpojumam ar mobilo ierīci, šajā Lietojuma datos var būt iekļauta tāda informācija kā izmantotās mobilās ierīces veids, mobilās ierīces unikālais ID, mobilās ierīces IP adrese, mobilā operētājsistēma, mobilās interneta pārlūkprogrammas veids, kurā izmantojat unikālus ierīces identifikatorus, un citi diagnostikas dati.

Sīkdatņu izsekošanas dati

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, lai izsekotu darbības mūsu Pakalpojumā, un mēs saglabājam noteiktu informāciju.

Sīkfaili ir mazi datu faili, kas var saturēt anonīmu unikālu identifikatoru. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz jūsu pārlūkprogrammu no tīmekļa vietnes un saglabātas jūsu ierīcē. Citas izsekošanas tehnoloģijas, piemēram, bākas, tagi un skripti, tiek izmantotas arī, lai apkopotu un izsekotu informāciju un uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumu.

Jūs varat likt savai pārlūkprogrammai noraidīt sīkdatņu vākšanu vai ziņot, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja jūs nepieņemat sīkfailus, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot dažus no mūsu Pakalpojumiem.

Mūsu izmantoto sīkdatņu piemēri:

(a) Sesijas sīkdatnes: mēs izmantojam sesijas sīkdatnes, lai sniegtu mūsu pakalpojumus.

(b) Preferenču sīkfaili: mēs izmantojam preferenču sīkfailus, lai atcerētos jūsu preferences un dažādus iestatījumus.

(c) Drošības sīkdatnes: mēs izmantojam drošības sīkfailus drošības nolūkos.

(d) Reklāmas sīkdatnes: reklāmas sīkdatnes tiek izmantotas, lai sniegtu jums reklāmas, kas var būt saistītas ar jūsu interesēm.

Citi dati

Izmantojot mūsu Pakalpojumu, mēs varam arī apkopot šādu informāciju: dzimums, vecums, adrese, tālruņa numurs (darbs, mobilais tālrunis), dokumenti par izglītību, kvalifikāciju, profesionālo apmācību un citi dati.

4.Datu izmantošana

Mēs izmantojam apkopotos datus dažādiem mērķiem:

(a) nodrošinātu un uzturētu mūsu Pakalpojumu;

(b) informētu jūs par izmaiņām mūsu Pakalpojumā;

(c) lai ļautu Jums piedalīties mūsu Pakalpojuma interaktīvajās funkcijās, kad Jūs izvēlaties to darīt;

d) sniedz klientu atbalstu;

(e) apkopotu analītiku vai vērtīgu informāciju, lai mēs varētu uzlabot savu Pakalpojumu;

(f) uzraudzītu mūsu Pakalpojuma izmantošanu;

g) atklātu, novērstu un atrisinātu tehniskas problēmas;

(h) lai izpildītu jebkuru citu mērķi saistībā ar mūsu Pakalpojumu;

(i) lai izpildītu mūsu saistības un izmantotu mūsu tiesības, kas izriet no jebkādiem līgumiem, kas noslēgti starp jums un mums, ieskaitot rēķinu izrakstīšanu un iekasēšanu;

(j) sniegtu Jums paziņojumus par Jūsu kontu un/vai abonementu, tostarp paziņojumus par termiņa beigām un atjaunošanu, e-pasta norādījumus utt.;

(k) lai sniegtu Jums jaunumus, īpašus piedāvājumus un vispārīgu informāciju par citām mūsu piedāvātajām precēm, pakalpojumiem un pasākumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus Jūs jau esat iegādājies vai interesē, ja vien Jūs neesat izvēlējies nesaņemt šādu informāciju;

(l) jebkādā citā veidā, ko mēs varam aprakstīt, kad jūs sniedzat informāciju;

(m) jebkādiem citiem mērķiem ar jūsu piekrišanu.

5.Datu saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. Mēs saglabāsim un izmantosim jūsu personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības (piemēram, ja mums ir nepieciešams saglabāt jūsu datus, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus), atrisinātu strīdus un izpildītu mūsu juridiskos līgumus.

Mēs saglabāsim lietojuma datus arī iekšējās analīzes nolūkos. Lietojuma dati parasti tiek glabāti īsāku laika periodu, izņemot gadījumus, kad šie dati tiek izmantoti, lai stiprinātu drošību vai uzlabotu mūsu Pakalpojuma funkcionalitāti, vai arī mums ir juridisks pienākums saglabāt šos datus ilgāku laika periodu.

6.Datu pārsūtīšana
Jūsu informācija, tostarp personas dati, var tikt pārsūtīti un uzturēti datoros, kas atrodas ārpus jūsu pilsētas, štata vai citas jurisdikcijas, kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijas.

Jūsu piekrišana šai Konfidencialitātes politikai, kam seko šādas informācijas iesniegšana, ir jūsu piekrišana šai datu pārsūtīšanai.

Mēs veiksim visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku un ka jūsu dati netiek pārsūtīti uz valstīm vai organizācijām, kurās nav atbilstošu datu kontroles mehānismu, tostarp jūsu dati un cita veida personas datu drošības informācija.

7.Datu izpaušana

Mēs varam izpaust personisko informāciju, kuru mēs apkopojam vai kuru jūs sniedzat, šādos gadījumos:

a) informācijas sniegšana uzraudzības iestādēm;
Noteiktos apstākļos mums var būt pienākums atklāt jūsu Personas datus, ja to pieprasa likums vai atbildot uz saprātīgiem valsts iestāžu pieprasījumiem.

b) Biznesa darījums.
Ja mēs esam iesaistīti uzņēmējdarbības apvienošanā vai aktīvu pārdošanā, jūsu Personas dati var tikt nodoti.

c) citi gadījumi. Mēs varam arī izpaust jūsu informāciju:

(i) mūsu meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem;

(ii) darbuzņēmējiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām pusēm, kuras mēs izmantojam, lai sniegtu pakalpojumus, piemēram, mūsu pasniedzējiem;

(iii) lai sasniegtu mērķi, kādam jūs sniedzat savus datus;

(iv) ar Jūsu piekrišanu citos gadījumos;

8.Datu drošība

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, taču, lūdzu, atcerieties, ka neviena pārsūtīšanas metode internetā vai elektroniskās glabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt to absolūtu drošību.

9.Jūsu datu aizsardzības tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)

Ja esat Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) iedzīvotājs, jums ir noteiktas datu aizsardzības tiesības, uz kurām attiecas VDAR. - Skatīt vairāk https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Mūsu mērķis ir veikt saprātīgus pasākumus, lai ļautu jums labot, grozīt, dzēst vai ierobežot savu Personas datu izmantošanu.

Ja vēlaties saņemt informāciju par to, kādus personas datus mēs glabājam par jums, un ja vēlaties, lai tie tiktu dzēsti no mūsu sistēmām, lūdzu, rakstiet mums uz mikus@miniaccelerator.com.

Noteiktos apstākļos jums ir šādas datu aizsardzības tiesības:

(a) tiesības piekļūt, atjaunināt vai dzēst mūsu rīcībā esošo informāciju par jums;

b) tiesības labot datus. Jums ir tiesības pieprasīt savas informācijas labošanu, ja šī informācija ir neprecīza vai nepilnīga;

c) tiesības iebilst. Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus;

d) noilguma tiesības. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi;

e) tiesības uz datu pārnesamību. Jums ir tiesības saņemt savu Personas datu kopiju strukturētā, mašīnlasāmā un plaši izmantotā formātā;

f) tiesības atsaukt piekrišanu. Jums ir arī tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, ja mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu apstrādāt jūsu personisko informāciju;

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atbildēšanas uz šādiem pieprasījumiem mēs varam lūgt jūs apstiprināt savu identitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs, iespējams, nevarēsim sniegt Pakalpojumu bez dažiem nepieciešamajiem datiem.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu aizsardzības iestādi Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

10.Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam nodarbināt trešo personu uzņēmumus un privātpersonas, lai atvieglotu mūsu Pakalpojumu (" Pakalpojumu sniedzēji"), sniegtu Pakalpojumu mūsu vārdā, sniegtu ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus vai palīdzētu mums analizēt, kā tiek izmantots mūsu Pakalpojums.

Šīm trešajām personām ir piekļuve jūsu personas datiem tikai, lai veiktu šos uzdevumus mūsu vārdā, un tām ir pienākums tos neizpaust un neizmantot citiem mērķiem.

11.Analītika

Mēs varam izmantot trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai uzraudzītu un analizētu mūsu Pakalpojuma izmantošanu.

Google Analytics
Google Analytics ir Google nodrošināts tīmekļa analīzes pakalpojums, kas izseko vietnes datplūsmu un ziņo par to. Google izmanto apkopotos datus, lai izsekotu un uzraudzītu mūsu Pakalpojuma izmantošanu. Šie dati tiek kopīgoti ar citiem Google pakalpojumiem. Google var izmantot apkopotos datus, lai kontekstualizētu un personalizētu sava reklamēšanas tīkla reklāmas.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes politikas tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ieteicams arī iepazīties ar Google politiku par jūsu datu aizsardzību: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

12.Uzvedības atkārtotais mārketings

Mēs izmantojam atkārtotā mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jums trešo pušu tīmekļa vietnēs pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu vietni. Mēs un mūsu trešo pušu piegādātāji izmantojam sīkfailus, lai informētu, optimizētu un rādītu reklāmas, pamatojoties uz jūsu iepriekšējiem mūsu Pakalpojuma apmeklējumiem.

Google Ads (AdWords)
Google Ads (AdWords) atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Google Inc.

Varat atteikties no Google Analytics reklamēšanas un pielāgot Google reklāmas tīkla reklāmas, apmeklējot Google Ads iestatījumu lapu: http://www.google.com/settings/ads

instalējiet Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout jūsu tīmekļa pārlūkprogrammai Google Analytics atteikšanās pārlūkprogrammas papildinājums nodrošina apmeklētājiem iespēju neļaut Google Analytics vākt un izmantot viņu datus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par Google konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Google konfidencialitātes politikas tīmekļa lapu: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Čivināt
Twitter atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Twitter Inc.

Varat atteikties no Twitter interesēm atbilstošām reklāmām, izpildot viņu norādījumus. https://support.twitter.com/articles/20170405

Jūs varat uzzināt vairāk par Twitter konfidencialitātes praksi un politiku, apmeklējot viņu konfidencialitātes politikas lapu: https://twitter.com/privacy

Facebook
Facebook atkārtotā mārketinga pakalpojumu nodrošina Facebook Inc.

Jūs varat uzzināt vairāk par Facebook interesēm atbilstošu reklāmu, apmeklējot šo lapu: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Lai atteiktos no Facebook interesēm atbilstošām reklāmām, izpildiet tālāk sniegtos Facebook norādījumus. https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook ievēro Digitālās reklāmas alianses noteiktos tiešsaistes uzvedības reklāmas pašregulācijas principus. Jūs varat arī atteikties no Facebook un citiem iesaistītajiem uzņēmumiem, izmantojot Digitālās reklāmas aliansi ASV http://www.aboutads.info/choices/, Kanādas Digitālās reklāmas aliansi Kanādā http://youradchoices.ca/ vai Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas aliansi Eiropā http: //www.youronlinechoices.eu/ vai atteikties, izmantojot savas mobilās ierīces iestatījumus.

Lai iegūtu papildinformāciju par Facebook konfidencialitātes praksi, lūdzu, apmeklējiet Facebook datu politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

13.Maksājumi

Pakalpojuma ietvaros mēs nodrošinām maksas produktus un pakalpojumus. Šādā gadījumā mēs izmantojam trešo pušu pakalpojumus (piemēram, maksājumu apstrādātājus), lai apstrādātu maksājumus.

Mēs nesaglabāsim un neizmantosim jūsu maksājumu kartes datus. Šī informācija tiek sniegta tieši mūsu trešo pušu maksājumu apstrādātājiem, kuru personas datu izmantošanu regulē to konfidencialitātes politikas, un mēs neredzam un mums nav piekļuves jūsu kartes datiem. Šie maksājumu apstrādātāji ievēro PCI-DSS noteiktos standartus, kurus pārvalda PCI drošības standartu padome, kas apvieno tādus zīmolus kā Visa, Mastercard, American Express un Discover. PCI-DSS prasības palīdz nodrošināt drošu maksājumu informācijas apstrādi.

Maksājumu apstrādātāji, ar kuriem mēs sadarbojamies, ir šādi:

PayPal vai Braintree:
Viņu privātuma politika ir pieejama vietnē https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Svītru:
Ar to privātuma politiku var iepazīties šeit: https://stripe.com/us/privacy

14.Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras mēs nekontrolējam. Noklikšķinot uz trešās puses saites, jūs tiksiet novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs ļoti iesakām pārskatīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes politiku.

Mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par trešo pušu vietņu vai pakalpojumu saturu, konfidencialitātes politiku vai praksi.

15.Bērnu privātums

Mūsu Pakalpojumi nav paredzēti bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem ("Bērni").

Mēs apzināti neapkopojam personu identificējošu informāciju no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Ja jums kļūst zināms, ka Bērns ir sniedzis mums Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam ievākuši personas datus no bērniem, nepārbaudot vecāku piekrišanu, mēs veicam pasākumus, lai noņemtu šo informāciju no mūsu serveriem.

16.Izmaiņas šajā privātuma politikā

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt mūsu konfidencialitātes politiku. Mēs jūs informēsim par visām izmaiņām, publicējot jauno konfidencialitātes politiku šajā lapā.

Pirms izmaiņu stāšanās spēkā mēs jūs informēsim pa e-pastu un/vai pamanāmu paziņojumu mūsu Pakalpojumā un atjaunināsim "spēkā stāšanās datumu" šīs konfidencialitātes politikas augšdaļā.

Ieteicams periodiski pārskatīt šo konfidencialitātes politiku, lai uzzinātu par visām izmaiņām. Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā stājas spēkā, kad tās tiek publicētas šajā lapā.

17.Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:
Pa e-pastu: mikus@miniaccelerator.com.
Pēc tālruņa numura: +37128632492.